Logo Oene van Geel

Oene van Geel

Composer Improvising Violist

Uitmarkt Orgelpark

With Jacob Lekkerkerker and Alfredo Genovesi

Amsterdam, The Netherlands

back to news overview